Psycholog | Psychoterapeuta

Dagmara Czarna

psycholog, psychoterapeta

Absolwentka psychologii na Uniwerstytecie Wrocławskim (2004r.). Ukończyła również 4-letnie specjalistyczne szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym uprawniające do prowadzenia psychoterapii indywidualnej pod stałą superwizją. Jest także biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Legnicy. Obecnie pracuje w Rawiczu w Poradni Uzależnień (prowadząc psychoterapię pacjentów z rodzin alkoholowych- DDA, współuzależnionych oraz osób u których w rodzinie jest lub była przemoc), na Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień oraz we Wrocławiu w Środowiskowym Domu Samopomocy, gdzie pracuje z osobami niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie i z ich rodzinami. Ma również duże doświadczenie w prowadzeniu warsztatów rozwoju osobistego. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz konferencjach. Jest członkiem Polskiego Towarzysta Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną w konwencji psychodynamicznej osób dorosłych powyżej 15 r. ż.

mgr Dagmara Czarna
tel. 693-037-135
e-mail: dagmaraczarna@vp.pl

Sławomir Kulczyk

psycholog, psychoterapeuta

Absolwent psychologii oraz filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył również Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Na codzień pracuje jako psycholog i terapeuta w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego "Akmed" we Wrocławiu. Jest także pracownikiem dydaktycznym, prowadzi zajęcia z psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

mgr Sławomir Kulczyk
tel. 602-784-265
e-mail: kulczyk.slawomir@gmail.com

Ewa Kowalska

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.
Ukończyła roczny kurs Podstaw Psychoterapii Psychodynamicznej organizowany przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Aktualnie kształci się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie w ramach 3-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.
Doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J Gromkowskiego, w Pracowni Terapii Neuropsychologicznej oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. W. Bellona we Wrocławiu. Aktualnie pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy we Wrocławiu. Zajmuje się wsparciem, diagnozą, psychoterapią młodzieży od 15 roku życia oraz osób dorosłych.
Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji u superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.
W pracy kieruje się zasadami etycznymi zgodnymi z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa, ustanowionym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

mgr Ewa Kowalska
tel. 781-660-400
e-mail: ekowalskapsycholog@wp.pl

Wojciech Nowak

specjalista pedagogiki rodzinnej i resocjalizacji, psychoterapeuta

Jest dwukrotnym absolwentem Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, gdzie w 2007r. ukończył studia licencjackie o specjalności pedagogika rodzinna, a w 2009r. studia uzupełniające magisterskie z resocjalizacji. W obszarze jego zainteresowań leży szeroko rozumiana problematyka małżeństwa i rodziny, problemy rodzin monoparentalnych, a także patologie rodziny (m.in. przemoc rodzinna i jej konsekwencje, kryzysy rodziny i dynamika relacji wewnątrzrodzinnych). Drugim szerokim obszarem jego zainteresowań jest psychopatologia i psychoterapia, dlatego od 2012r. kształci się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w kierunku psychoterapii psychodynamicznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Środowiskowym Domu Samopomocy Stowarzyszenia OSTOJA we Wrocławiu, Pogotowiu Opiekuńczym we Wrocławiu i Internacie ZS nr 14 we Wrocławiu.
Jest także autorem projektu cyklu zajęć dla rodziców o charakterze wspierająco- psycocho-edukacyjnym. Adresatami tego programu są rodzice dzieci w wieku od 6 do 16 lat, które przejawiają takie problemy wychowawcze jak agresja, lęk, nieśmiałość. Informacje dotyczące tego programu i uczestnictwa w nim można uzyskać telefonicznie lub mailowo.

mgr Wojciech Nowak
tel. 507-082-587
wojciechn1@gmail.com