Czym jest psychoterapia psychodynamiczna

Nurt, w jakim pracujemy, prowadzimy psychoterapię to podejście psychodynamiczne, w myśl którego zakłada się, że przyczyną większości problemów psychicznych i zaburzeń przejawiających się zarówno w samopoczuciu, jak i w zachowaniu jest nieświadoma sfera psychiki. To właśnie nieuświadomione myśli, uczucia, pragnienia, a także wewnątrzpsychiczne konflikty powodują niemożność realizacji życiowych celów i utrudniają codzienne funkcjonowanie. Częstokroć również objawiają się w postaci klinicznych jednostek chorobowych takich jak nerwice, stany depresyjne czy zaburzenia osobowości

dowiedz się więcej o psychoterapii dynamicznej

Jak długo trwa proces psychoterapii?

Psychoterapia jest procesem zasadniczo długotrwałym, jej czas liczy się raczej w miesiącach (niekiedy latach). Nie jest jednak tak, że poprawa czy wyleczenie następuje w momencie jej zakończenia. Odczuwalne pozytywne skutki często pojawiają się już po pierwszej wizycie, i wzmagają się stopniowo, w miarę "przepracowywania" kolejnych obszarów psychiki.

Jak wygląda pierwsza wizyta?

Ma charakter konsultacyjny i polega na ogólnym określeniu problemów klienta, ustaleniu celów terapii i zawarciu kontraktu, tj. ustaleniu warunków organizacyjnych (terminów, płatności, metodyki pracy). Niekiedy konsultacyjny etap rozciąga się trzy pierwsze spotkania (zależy to od stopnia skomplikowania problemu).

Najczęstsze zaburzenia

anoreksja - samogłodzenie się
kliknij by dowiedzieć się więcej

Kiedy wybrać się do psychoterapeuty

Warto pomyśleć o fachowej pomocy psychoterapeuty, gdy brakuje w życiu subiektywnie odczuwanej satysfakcji, gdy pojawia się cierpienie, gdy ma miejsce przeciągający się kryzys – a stosowane dotychczas środki zaradcze nie przynoszą pożądanych rezultatów.
Owe stany psychiczne występować mogą na skutek rozmaitych zdarzeń życiowych – rozstanie z bliską osobą, utrata pracy, trudności w szkole, problemy ze zdrowiem –
to tylko niektóre z nich.
Wizyta u psychologa, psychoterapeuty wskazana jest również wtedy, gdy źródła problemów
nie da się łatwo wskazać – bywa że od lat niektóre osoby pogrążone są w samotności, pustce, chaosie, a w przeżywaniu emocjonalnym dominuje smutek i przygnębienie.
Kolejny obszar egzystencji, który często obfituje w problemy mogące być korygowane
przez psychoterapię to relacje interpersonalne. Bywają osoby, które nie cierpią z powodu samotności, lecz przeciwnie, kontaktów towarzyskich – bliższych i dalszych – mają wiele, jednakże są one płytkie, krótkotrwałe i niesatysfakcjonujące.
I wreszcie, z perspektywy medycznej, wskazaniem do psychoterapii jest większość zdiagnozowanych przez psychologa, psychiatrę zaburzeń psychicznych. Obecnie do najczęstszych zaliczyć można nerwice, stany depresyjne, zaburzenia osobowości.